Το γνήσιο διαγνωστικό της Suzuki  ονομάζεται SDT2 και είναι ότι ακριβώς χρειάζεται ένα συνεργείο για να μπορέσει να διαγνώσει αυτοκίνητα της εταιρείας , όπως και να προγραμματίσει και να διαγράψει βλάβες από τους εγκεφάλους των αυτοκινήτων. Παραδίδεται με συσκευή αφής και καλωδιώσεις.