ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ


- Εγγύηση καλής λειτουργίας παρέχεται για τα καλώδια και τα interfaces για ένα (χρόνο) από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.


-Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει φθορές και ζημιές που προήλθαν από τη λανθασμένη ή ελλιπή χρήση, από πτώση, υγρασία, υπέρταση, χτύπημα, κρούση, πίεση ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι σύμφωνο με την ορθή πρακτική και τη χρήση για την οποία προορίζεται το εργαλείο ή καλώδιο ή interface.

- Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ισχύουν τα ίδια ως άνωθι, εκτός των κυψελών (μπαταρίες), οι οποίες δύνανται να αντικατασταθούν το πολύ μία φορά κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

- Επ΄ουδενί λόγο η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν διαφυγόντα κέρδη ή ζημίες του πελάτη, που οφείλονται κατά τους ισχυρισμούς του πελάτη στη χρήση ή μη χρήση του μηχανήματος.- Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει λανθασμένους χειρισμούς του πελάτη κατά τη διάρκεια διάγνωσης ή προγραμματισμού.

-Δεν καλύπτει η εγγύηση την λανθασμένη αναβάθμιση firmware.

Τυχόν έξοδα αποστολής που μπορεί να προκύψουν από τη διακίνηση των προς εγγύηση υλικών, από και προς τα γραφεία ή την αποθήκη της εταιρείας, τα αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου ο πελάτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική υποστήριξη προσφέρεται με την έννοια της απομακρυσμένης υποστήριξης μέσω υπολογιστή, TeamViewer, Remote VNC κλπ. Και μέσω τηλεφώνου. Η επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται με €0,50 ανά χλμ. απόστασης και €20,- ανά ώρα επίσκεψης.

Επιστροφή χρημάτων.


Χρήματα δεν επιστρέφονται στον πελάτη μετά την αγορά του εξοπλισμού.Tα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη και για λογαριασμό του πελάτη.

Οι όροι της εγγύησης αναγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο www.diagnospecials.gr.
Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορεί να ζητηθεί αντίγραφο με fax ή ταχυδρομείο.

Για οποιαδήποτε διαφορά, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της επαρχίας Λευκωσίας. Η αλλαγή αρμοδιότητας των δικαστηρίων επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στη διοίκηση της εταιρείας.

Οποιαδήποτε παραγγελία είτε τηλεφωνική είτε ηλεκτρονική, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων, και επιβεβαιώνεται με την εκδοση παραστατικού.